Duchovní odkaz Jana Amose Komenského

21.11.2002 00:00
Knihy

"Někteří z vás reformují školy, jiní mění církve, a jiní zase státy. Pokud však všichni nereformujete zároveň vše, co s tím souvisí, především ale každý sám sebe, nedostaneme se dále. Vznikají nové poruchy, větší a nebezpečnější než dosud, a vše upadá zpět do chaosu."
Jan Amos Komenský, český teolog, učitel a filozof sedmnáctého století, jenž se vyznačoval ohromnou skromností, napsal tyto řádky plné přetrvávající pravdy před více než třemi sty lety.

Tato slova pocházejí z obsažného díla, kterému v posledních letech před svou smrtí věnoval všechnu svoji energii a kterým se obracel na "lidské pokolení, především ale na církevní hodnostáře a mocnáře v Evropě". Toto dílo, "Obecné rady k nápravě věcí lidských", mělo vrhnout jasné světlo na cestu, která vede k harmonii lidských poměrů. Podle Komenského je to cesta jednoduchosti a dobrovolnosti. Komenský strávil svůj život ve vášnivé snaze zapálit ve světě oheň obnovy, u něhož by se mohla ohřát chladná lidská srdce. Kupředu ho poháněla myšlenka, že v chaosu světa, nad nímž se neustále stahují temné mraky, musí být možné nechat zazářit světlo. Podporu hledal u státníků a církevních vůdců, ovšem marně.

Jeho dílo bylo jeho životem. Četl, psal, cestoval, prosil a vyučoval. Jako Čech nebo kosmopolita, jako kněz svého lidu nebo pronásledovaný kacíř, byl doma v celé Evropě jako občan, psanec nebo jako host. Obracel se na všechny skupiny obyvatel, od dítěte až po krále. Napsal více než 300 studií, učebnic, brožur, básní a písní. Chtěl zdola vybudovat nový světový řád, a proto začal u mládeže a její výchovy. Z jeho díla vychází zvláštní vibrace, která se dokáže ještě i dnes dotýkat lidí hledajících pravdu.

Kniha: Duchovní odkaz Jana Amose Komenského - Lectorium Rosicrucianum

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

ludkovia moji pisem vam ja som bol u jana pravdi vubec mi nepomohol len ma...
stefan  |  20.10.2015 18:57

Ona byla také doba, kdy dobře česky mluvilo jen pár lidí v podhorských...
gin  |  20.10.2015 20:26

Habsburská říše však měla, demagogu gine, veliké zásluhy i na tom,...
D  |  20.10.2015 20:47

Toto jsou diskutabilní věci. Na druhou stranu je pravda, že až do Karla...
gin  |  20.10.2015 21:18

?
D  |  20.10.2015 21:53

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *