Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce

10.1.2003 00:00
Knihy

Výbor z Krishnamurtiho díla jasně ukazuje skryté kořeny problémů člověka: zdeformované myšlení, které si samo nevědomě vytváří různé strachy, frustrace a konflikty. K řešení všech problémů je nutné porozumění, tj. poznání pravdy a poznání vlastní psychiky. K poznání sebe sama je nutná stálá bdělá pozornost, stálé uvědomování si všech svých duševních hnutí. A tímto uvědoměním je pak možné dojít až k vlastní radikální transformaci, opravdové vnitřní revoluci. Ukázky:

Poslouchejte prosím. Je to jednoduché, a tak je možné, že vám chytrým to docela unikne.

Jste-li vězeň, není mým zájmem popisovat, co to je svoboda. Mým zájmem je ukázat, co tvoří vězení, a vy jste je tak mohli prolomit... Chodíte do kanceláře, nevíte proč. Říkáte, že musíte, protože máte zodpovědnost, musíte vydělávat, podporovat rodinu. Nevím, proč byste museli cokoli dělat. Jste otroci, to je všechno.

Problémem není svět, ale váš vztah k ostatním lidem. Právě z něho vznikají světové problémy... Víme, jaký svět je: je to svět ošklivosti, surovosti, násilí, válek, nenávisti, národnostního a třídního rozdělení... A protože víme, jaký svět opravdu je - ne, jaký si myslíme, že by měl být - je naším zájmem, abychom v něm provedli radikální transformaci. K provedení této transformace však lidská mysl musí prodělat obrovskou změnu. A transformace nemůže nastat, je-li zde jakákoli forma strachu. Strach je plodem myšlení.

Abyste došli daleko, musíte začít blízko. Musíte začít rozumět nejdříve sami sobě. Pak uvidíte, že všechno poznané se vám rozpadá. Mysl začíná být bdělá, čilá, prázdná a bez středu. Jen taková mysl je schopna pojmout to, co je pravda... Je to pravda, co osvobozuje, nikoli vůle nebo úsilí... Pravda nemůže být objevena na cestě časem. Není věc k dosažení. Buď ji vidíte, nebo nevidíte, nemůžete ji vnímat postupně... Vidět znamená jednat... Mysl může jednat správně jen tehdy, je-li úplně osvobozena od všech idejí a veškeré víry... Bozi, mistři, zjevení mohou být. Pro člověka, který hledá pravdu, však nemají žádný význam. Stále jsou totiž jenom ve světě jevů...

Meditace je světlo v mysli, které osvětluje cestu k činu. Bez tohoto světla není láska... Meditace je otevření nového. Nové je za minulostí, nad vším, co se opakuje. Meditace je ukončení opakování. Smrt, kterou meditace přináší, je nesmrtelností nového. To nové není ze světa myšlení, meditace je klid myšlení. Meditace není dosahování, citové vzrušení ani udržování nějaké vize. Je jako řeka, již není možné zkrotit. Bystře proudí a omývá své břehy. Je jako hudba bez zvuku. Nemůže být využita ani ochočena. Je to klid, z něhož se úplně vytratil pozorovatel...

Bůh je jen tehdy, když vy nejste. Když vy jste, bůh není. Láska je, když vy nejste. Když vy jste, láska není...

Je to na vás. Není žádný vůdce, žádný guru. Nikdo vám neřekne, co máte dělat. Jste sami. Sami v tomto surovém, šíleném světě.

Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce , nakladatelství Dharmagaia - www.dharmagaia.cz

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

M,N,ZAPOMNĚNÍ,ZAPOMĚNÍ,KDO NÁS TAKTO OVLÁDÁ?PROČ MÁM SOUHLASIT S...
Idyla zapomění  |  17.8.2013 15:03

Hele,mám vizi,jo,ale nevím jak moc se týká ..říkám mu raději,kvůli...
Milanovi!  |  20.8.2013 08:26

TROUFALÁ SCÉNA-výňatek... Edo?! Popiš,jak ty! vidíšš slunce!...
Ina Gajcew  |  12.9.2013 08:32

Mládí není výsluní,staří lidé chtějí,aby mladí trpěli i VLÁDA...
Anna  |  9.9.2014 07:52

denně zobete ?????
a kolik toho  |  9.9.2014 08:07

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *