Základní formy strachu

18.9.2002 00:00
Knihy

Všechny možné úzkosti jsou vždy variantami čtyř základních strachů, které souvisí se čtyřmi hlavními požadavky, před které nás život staví. Situace, kdy jedna ze čtyř základních úzkostí převáží nebo viděno z druhé strany, kdy se člověk vzdá jednoho ze čtyř základních impulzů, nás zavede k popisu čtyř forem neuróz: schizoidní porucha, deprese, nutkavá neuróza a hysterie. Jaké jsou tedy základní životní požadavky a formy strachu?

První požadavek je, že se máme stát jedinečným individuem s kladným vztahem ke svému životu a vymezujícím se vůči jiným, že se máme stát nezaměnitelnými osobnostmi, nikoliv vyměnitelným masovým člověkem. Tím je však dán veškerý strach, který nám hrozí, když se odlišíme od druhých a vypadneme tak z bezpečí sounáležitosti a pospolitosti, strach z osamění a izolace.
U depresivních lidí je vyhrocen do extrému strach ze sebeuskutečnění, které je těmito lidmi vnímáno jako nezajištěnost a izolace.

Druhým požadavkem je, abychom se s důvěrou otevřeli světu, životu a bližním, abychom se nebáli toho, co není já, co je cizí, abychom žili ve vzájemné výměně s tím, co je mimo nás. Je s tím však spojen strach, že ztratíme své já, že se staneme závislými, že se vydáme, že nebudeme moci přiměřeně žít svůj vlastní život, obětujeme jej druhým a že přizpůsobení, které se od nás žádá, nás donutí vzdát se velké části sebe samých.
Schizoidní osobnosti charakterizuje přehnaný strach z odevzdání se a přeceňování impulzu k sebezáchově a vymezení vlastního já.

Třetí požadavek je, že máme usilovat o trvání. Máme se v tomto světě usadit, plánovat do budoucna, být cílevědomí, jako by náš život byl bez hranic, jako by byl svět stabilní a jako by se budoucnost dala předvídat, jako bychom mohli počítat se setrváním všeho - a přitom vědět, že "media in vita morte sumus", totiž že náš život může každým okamžikem skončit. Tímto požadavkem, abychom směřovali do nejisté budoucnosti, jsou dány veškeré úzkosti, které souvisí s vědomím pomíjivosti, naší závislosti na mnoha věcech a s vědomím iracionální nevypočitatelnosti naší existence. Strach z toho, že se máme odvážit něčeho nového, že máme plánovat do nejistoty, strach z toho, že bychom se měli odevzdat toku života, který se nikdy nezastaví a i nás zachvátí a promění.
Nutkavou osobnost charakterizuje přehnaný strach ze změny a pomíjivosti. Velmi touží po jistotě, s čímž souvisí opatrnost, cílevědomé plánování na dlouhou dobu a celkové zaměření na trvání.

Čtvrtý požadavek spočívá v tom, že máme být ochotni vždy se měnit, přitakat změnám a vývoji, vzdát se toho, co je důvěrně známé, nechat za sebou tradice a to, na co jsme zvyklí, neulpívat, neustále se rozcházet a loučit s tím, čeho jsme právě dosáhli, být otevřeni všemu novému, odvažovat se neznámého a všechno prožívat jen jakoby zastávky na cestě. S tímto požadavkem je spojen strach, že budeme určováni, svazováni pořádky, nutnostmi, pravidly, zákony, vírem minulosti a zvyklostí a omezováni ve svých možnostech a touze po svobodě.
Hysterické osobnosti charakterizuje extrémní strach z nevyhnutelnosti, z nutnosti a z omezenosti naší touhy po svobodě. Tito lidé jasně usilují o změnu a svobodu, přitakávají všemu novému, mají potěšení z rizika a budoucnost se všemi svými možnostmi je pro ně velkou šancí.

Živý řád mezi těmito protichůdnými požadavky se zdá možný jen tehdy, když se pokusíme žít mezi těmito impulzy v rovnováze. Taková rovnováha však neznamená něco statického, ale je plná vnitřní dynamiky, protože nikdy není něčím dosaženým, ale vždy něčím, co je třeba vytvářet.Přitom nesmíme zapomínat na to, že druh právě prožívaného strachu a stupeň jeho intenzity závisí jak na našich vrozených dispozicích, tak na okolních podmínkách, do nichž jsme se narodili.

V knize Fritze Riemanna "Základní formy strachu ", kterou vydalo nakladatelství Portál naleznete dále podrobný popis jednotlivých typů lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů s druhými lidmi.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Skvela kniha, uz jsem ji doporucila vsem znamym. Zajimava i pro laiky
Anna  |  7.5.2006 22:26

Je to fakt husta kniha!!!!!
alice  |  10.12.2008 16:19

doporucil jsem to kazdemu!!!!!!!
 |  10.12.2008 16:20

TY SE BUDEŠ PROHLAŠOVAT ZA ANNU? Máš to,svině mít,ale jinak,než by...
Ty kurvo,tak  |  24.8.2013 21:41

Jak se vyhnout strachu...mám otázku..., když jdeš po ulici v neznámém...
Uh!  |  29.8.2013 08:56

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *