999 otázek a odpovědí na cestě poznání

Základní a nejobsažnější autorovo metodologické dílo. Kniha vznikla z přímých otázek návštěvníků E. Tomáše v letech 1982 až 1987. Otázky jsou proto řazeny chronologicky, nikoliv věcně nebo podle tematických okruhů. Jsou však živé, kladené žáky nejrůznějších duchovních cest a směrů a také nejrůznějších úrovní a nestejné vnitřní pokročilosti. Kniha se proto hodí pro všechny stupně hledání - od mentálních analýz až po realizaci Pravdy.

Autor v jejím úvodu nabádá čtenáře: "Čtěte ji pomalu, uvažujte o každé otázce a odpovědi, promyslete si ji, zkoumejte, zda a jak byste odpověděli sami apod. Tak z ní získáte maximum duchovního užitku. Každá i sebejednodušší odpověď může člověku rozšířit vnitřní obzor, připomenout mu, co už dávno zapomněl nebo čemu kdysi nevěnoval dost pozornosti, či objasnit určité životní nebo jógové situace. Právě dnes můžete být v takové situaci, jejíž odborné a rychlé vyřešení příslušnou odpovědí vám přijde velmi vhod. Při studiu si zaškrtněte ty otázky, které se přímo týkají vaší cesty a vašich problémů, a také ty, kterým dosud plně nerozumíte. K těm se pak častěji vracejte. Jsou vaše a pro vás. Jde o to, abyste jejich odpovědi dovedli kdykoli realizovat, nejen jim rozuměli intelektem. Teprve pak poznáte pravou hodnotu těchto dialogů a teprve pak kniha splní svůj účel." Většina odpovědí vyvěrá ze zkušeností a poznatků autora. Některé však pramení též z idejí Šrí Ramany Maharšiho, Buddhy, Krista, Aštávakry, Bruntona a podobných. To jsou ty, které autor během vlastního hledání přijal za své.

Výběr z některých otázek:

658. K čemu je dobré utrpení?

Pro celkový vývoj člověka, v poslední době hlavně pro vývoj duchovní. Bez toho by se člověk jen velmi málo snažil o duchovní růst.

Ale utrpení je jinak velikou překážkou v lidském životě.

A jak to, že každý má jiné?

Každý má takové, jaké odpovídá nejrychlejším možnostem jeho vývoje.

660. Doporučujete půsty k prohloubení duchovnosti?

Ano, půsty jsou dobré, pokud se nepřehánějí.

To znamená...?

To znamená tak jednou za 14 dnů o úplňku nebo novu půst 24-36 hodin, ne víc! Ale aby to přineslo kromě ozdravění fyzických funkcí ještě něco jiného, musí se člověk umět postit.

Co tím myslíte?

Chceme-li, aby nám půst přinesl také duchovní užitek a ne jen štíhlou linií, je třeba, aby mu předcházela změna v mysli člověka. Takový jogín musí být úplně svobodný od tužeb a přání, pokud jde o jídlo a pití a vůbec od každé potřeby po této stránce. To znamená, že musí alespoň dočasně stát nad požadavky svého těla a všechnu svoji energii obrátit jedině k touze po realizaci a těšit se z toho.

A co když má hlad a žízeň?

Pít může jen vodu, a to kdykoli, ale nad hladem nebo pocity hladu musí zvítězit objektivizací a zvýšeným zájmem o Poznání. Jinak z duchovního hlediska by byl půst bezcenný, když po dobu půstu bude myslet jen na své břicho nebo když si bude myslet, jaký je proto hrdina. Tyto věci ega musí pryč, jinak jde duchovnost stranou. Zkrátka jogínovým plným životem se musí stát jedině touha po Bohu a snaha po spojení s ním.

716. Znáte nějaký způsob, jak se dá léčit pránou?

Ano, nejúčinnější je japonský, skrze tzv. haru.

Co je to hara?

To je malá čakra 2 prsty (asi 2,5 cm) pod pupkem, v níž se údajně prám koncentruje. Nepatří mezi známých sedm hlavních čaker (lotosů).

A jak se to cvičí?

Cvičící se obrátí čelem ke slunci (nebo směrem na slunce, je-li právě zakryto mraky) a nadechuje zhluboka do hary v představě, že přijímá pránu ze slunce. Představuje si ale, že prána přichází ze všech stran. Po nádechu 2-3 vteřiny podrží dech v haře, načež prudce vydechne pránu na bolavé (nemocné) místo. Protože pránické proudy je možno dobře koordinovat s myslí, je toto cvičení rychle působivé.

Jak rychle?

To je odvislé od onemocnění a síly koncentrace. Obyčejně stačí 21 dechů, aby se zachytil jistý kladný výsledek.

A je možno provádět cvičení i v místnosti?

Ne, protože v místnosti není dostatek prány.

718. Myslíte, že můžeme prohloubit svoji duchovnost, stanemeli se vegetariány nebo dokonce makrobiotiky?

Očekáváte to od toho?

Myslím, že k obojímu a zvlášť k dodržování makrobiotiky je zapotřebí hodně sebekázně. Proč by nemohla pomoci prohloubit duchovnost?

To je pravda, ale samotná fyzická sebekázeň nám k duchovnosti nepomůže.

Jak to?

Fyzický svět není schopen zcela otevřít svět ducha, to si musíme provždy uvědomit. Ani tato askeze, ba dokonce ani hathajóga nejsou samoúčelné. Mohou jen velmi málo pomoci, ale někdy mohou hodně uškodit.

V jakém případě?

Když nám jejich praktikováním naroste egoismus.Eduard Tomáš

Nakladatelství: Avatar

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama