Aromaterapie pro léčení duše

Kniha předního britského aromaterapeuta zasvěcuje do umění, jak nastolit emocionální a mentální rovnováhu s pomocí esenciálních olejů. Vysvětluje esoterické a energetické vlastnosti čtyřiceti hlavních esenciálních olejů. Nabízí pomoc pro širokou škálu emočních, mentálních a spirituálních problémů naší doby. Určeno jak pro domácí, tak i profesionální praxi.

Léčení duše
Už mnohokrát bylo řečeno, že kořen většiny nemoci spočívá v hloubce duše. Této víry se držel i Platon a v přírodních společenstvích medicinmani.

To je v souladu se skutečností, že lidé v takových společenstvích často nedělali žádný rozdíl mezi duchem a hmotou. "Primitivní" pohled na svět je obvykle pohledem duchovní imanence - existující podstaty duchovnosti a jejího neoddělitelného vztahu ke hmotě. To je názor zcela opačný než dualistický předpoklad, že duše a mysl jsou vzájemně odděleny. Tělo a jeho funkce jsou naopak považovány za přímé vyjádření vědomého, řídícího principu.

Velká část moudrostí orientální medicíny spočívá v pochopení skutečnosti, že "životní látky", jako je krev a tělesné tekutiny, představují energii, energii samu o sobě - známou jako čchi -, což je, jako vědomá mysl, jen jiný typ "látky".

Toto pochopení je cenné jak pro aromaterapeutickou praxi, tak pro používání esenciálních olejů vůbec. Vždyť jaký by mohl být lepší způsob působení na mysl a ducha než prostřednictvím fyzického média, které zachycuje s velkou evokující silou tolik z podstaty přírody? Esenciální oleje jsou také "životní látky" - produkty přírodního alchymického spolupůsobení rostlin a slunečního světla.

Cílem této knihy je proto poskytnout nezbytné "nástroje" pro chápání a používání esenciálních olejů jako poslů energie a vědomi. Při zahrnutí botanických, tradičních a energetických aspektů každého esenciálního oleje budeme schopni vydestilovat jeho psychologické a duchovní "rezonance" a výjimečnou léčivou sílu, kterou poskytuje.

Protože orientální medicína nám navíc dovoluje vnímat jedinečnost individuality, jde pak prostě o případ vystižení potřeb osoby a jejich sladění s důležitými vlastnostmi oleje nebo olejů.

Kniha je rozdělena do tří částí. První část vám poskytne terapeutické základy užití esenciálních olejů z psychologického a základního hlediska. Budete pak schopni plně chápat rozbor olejů v II. části a jejich aplikování s cílem znovunastolení rovnováhy v III. části knihy. Budeme tu hledat odpověd na volání po aromatické medicíně ducha.

"K působení na jedince potřebujeme jedinečný lék. Každý z nás je unikátním poselstvím. Pouze unikátní lék bude postačující. Proto musíme hledat aromatické látky vhodné pro osobu, kterou hodláme léčit, takové, jež vyváží její nedostatky a rozvinou její vlohy. "
Marguerite Mauryová
The Secret of Life and Youth (Tajemství života a mládí)

Gabriel Mojay
nakladatelství Alternativa

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama