Průvodce léčitele

"Lékaři, uzdrav sám sebe!"
Schopností léčit, vést ke zdraví disponuje každý z nás. Umět uplatnit energie, které činí léčebný proces rychlejším a snazším, je od přírody dáno každému člověku. Tyto energie mohou působit cestou fyzickou stejně jako emoční, mentální či duchovní.

V lidské podstatě je vskutku mnoho jedinečného! Její schopnost regenerace a omlazení sebe sama je omezena pouze naším uvědoměním. Jen na nás, na naší schopnosti "přivést na svět" více lásky k sobě i druhým záleží, zda dokážeme využít to množství energie, které je zde dostupné komukoli.

V současné době se můžeme setkat s různými léčebnými metodami a postupy. Která z nich je nejlepší, však budeme vnímat každý zcela jinak. Pravda je taková, že nejlepší je ta, která v našem případě funguje nejlépe. Každý z nás je svým způsobem jedinečný, disponujeme sobě vlastním, zcela individuálním energetickým systémem, proto zevšeobecňovat všechny symptomy, potíže a jejich konkrétní příčiny a léčbu a vtlačit je do jediné kolonky by nám mohlo spíše škodit než prospět.

Součástí zodpovědnosti za sebe sama jako svébytnou a tvořivou lidskou bytost by mělo být nalezení metody či kombinace metod, které účinkují nejlépe a zároveň respektují naši individualitu. To vyžaduje čas a také úsilí o hlubší poznání - něco, co mnozí z nás nejsou ochotni v dnešní době podstoupit. Je s podivem, jak často si lidé neuvědomují své vlastní tělo ani způsob, jakým funguje.

Lidé již v minulosti přenesli zodpovědnost za sebepoznání na ostatní, například na lékaře. Lékaři však nejsou bozi. Možná mají více znalostí o lidském těle než běžný smrtelník, nikdo však nemůže znát vaše tělo lépe než vy.

Těch, kteří si to uvědomují a respektují vnitřní signály svého těla, je bohužel velmi málo. Vzhledem k různým faktorům, mezi jinými i vzrůstajícím finančním nárokům, dnes nicméně společnost dospěla ve svém vývoji k okamžiku, kdy se člověk znovu stává více zodpovědným za své tělo.

Nad branou starověkých mystických škol - center vyššího poznání, léčitelství a duchovnosti - stála tato slova: Poznej sebe sama. Klíč k veškerému hledání, k rovnováze ve všech oblastech života spočívá v tomto přikázání. Poznání sebe sama je axiom ve své podstatě jednoduchý, přesto však pro mnohé představuje jisté obtíže. Lidé většinou nejsou ochotni věnovat procesu sebepoznání svůj čas a raději přenášejí zodpovědnost a moc nad sebou na jiné. Svěřují se do cizích rukou, aby poznávali za ně. Můžeme to přirovnat k situaci, kdy někoho jiného pověříte, aby za vás jedl či pil. Teoreticky to snad zní zajímavě, ale prakticky taková cesta neexistuje. Vyléčení přichází vždy zevnitř. Naše tělo má úžasnou schopnost léčit sebe sama. U někoho se samozřejmě může vyskytnout jistá predispozice či náchylnost k určité nemoci vzhledem ke genetické danosti a jiným, např. karmickým zákonitostem. Klasický lékařský přístup tak může fungovat jako katalyzátor, který problém napraví, ale ne vždy napraví příčinu problému.

Moderní medicína stále zůstává nejistá v tom, jak se vlastně jednotlivé choroby projevují. Proč někoho postihnou a jiného ne? Co způsobuje náchylnost některých lidí k určitým nemocem a druhům nerovnováhy? Výrazy jako "viry", "bakterie" a "oslabená konstituce" přinášejí vysvětlení jen nedostatečné. V každém oka
mžiku se všude kolem nás vyskytují tisíce virů a bakterií, proč tedy někdy onemocníme a jindy ne?

Tato kniha není příručkou, která by nahradila či zcela vyřadila působení tradiční medicíny a lékařů. Metody zde uvedené vám nic nepředpisují ani nenařizují a tak byste je také měli chápat. Jde o pouhý popis vyzkoušené a spolehlivé terapie, kterou již jiní aplikovali v minulosti. Dělo se tak ve spojení s tradičními medicínskými postupy, místo nich i v mnoha různých vzájemných kombinacích. Veškeré druhy léčby, tradiční i jiné, mohou být funkční a jsou schopny se dále rozvíjet.

Existují stavy, kdy je klasická medicína (chirurgii v to počítaje) pro obnovu rovnováhy a zdraví zcela nezbytná. Spolehnout se však v procesu léčby výhradně na ni znamená popřít, že v univerzu působí božská léčivá síla. Je to totéž jako říct, že taková síla je ve svém přístupu k lidstvu omezená a předpojatá. Tento názor implikuje, že vyléčení mohou zprostředkovat pouze určití jedinci a jen pro některé jedince.

Tato kniha skýtá přinejmenším příležitost tomu, kdo usiluje o to, využít léčivou sílu, která přebývá v každém člověku bez rozdílu. Ukazuje, že člověk se může aktivně spolupodílet na uzdravení svého těla, otevřenosti vnímání, širším poznání a opětném převzetí zodpovědnosti. Všichni jsme schopni ulevit svým bolestem a potížím. Dokážeme uzdravit svůj život!Ted Andrews

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama