Reklama

Tajné nauky TIBETU

Třetí z cyklu přednášek Eduarda Tomáše v Unitarii. Doplňuje Jógu velkého symbolu, přináší řadu meditačních námětů a průpravných mentálních cvičení k urychlení duchovního pokroku.

Ukázka z knihy:


"Dlouho jsem rozmýšlel, než jsem se odhodlal ke zveřejnění tohoto cyklu. Studoval jsem tajné nauky již před lety, bylo mi však již tehdy jasné, že z toho, co bylo pochopeno, může být slovy sdělena jen jistá část. Pouhými slovy lze totiž říci jen něco ze vzácných mysterií, těchto strmých a záhadných duchovních cest, dnes již téměř neznámých, těžko pochopitelných, ještě hůře napodobitelných a někdy téměř nereprodukovatelných. Tibetská mysteria nejsou a nikdy nebyla napsána jasně na papír, ani vyryta do dřevěných desek.


To, co je v nich zachováno, je často psáno jen v glosách, náznacích, úryvcích nebo citátech, ve zcela jiném stylu a zcela jiným způsobem, než je náš explikativní (výkladový), někdy až příliš podrobný způsob západní. Nebylo snadné z těchto náznaků a symbolů zachytit vždy základní ideu učení, porozumět stěžejní myšlence, jejíž výklad byl jen doplňován osobním vedením kompetentního duchovního učitele, gurua. Dnes je málo těchto velkých znalců, žijí veřejnosti neznámi a v ústraní. Osobní vedení bylo nutno nahradit přímým vstupem do oblasti neosobna, kde tito mudrci dodnes působí. Některé věci, speciálně získávání ezoterických sil, nebyly prověřovány. Ne že by to nebylo možné, když tomu člověk věnuje patřičný čas a úsilí.


Nepátráme však po silách a zázracích, ale po Pravdě, a proto bylo zaměřeno studium i vlastní pátrání přesně tímto směrem. Bude proto asi zklamán, kdo si představuje, že se tu naučí sedět na klasu, vyvolávat tibetské duchy a démony, ovládat bouře a blesky a létat vzduchem jako Milarepa. Nic takového není v programu, i když se přirozeně nevyhneme některým zvláštním zkušenostem. My však hledáme Pravdu a ne podružné síly kolem ní. Jdeme proto směrem Pravdy, směrem konečného osvobození duše od vrozených i vštípených klamů a omylů. Nebudeme dělat záměrné odbočky k silám a zjevům nižších duchovních světů, ba ani zastávky. Pro Pravdu neváháme nastoupit jakkoliv obtížnou a namáhavou cestu, ať vede přes nebe nebo přes peklo. Óm namó sarvat Tathágata! Ať jsou pozdraveni všichni takto jdoucí! Poklady jejich nauk nechť zazáří v našich srdcích jako živý, sám ze sebe zářící, nejčistší krystal. Óm namó sarvat Tathágata! Poslyšte učení objasňující samočinné zplození moudrosti současně zrozeného.Moudrosti dosažené odvážnou tantrickou cestou ovládání vědomí a dechu, jež přináležejí dokonalému lidskému tělu: Prastaré učení indicko-tibetské sestává ze dvou základních částí. Z nauky, která se jmenuje jóga velikého symbolu, kterou jsme již poznali v minulém přednáškovém cyklu, a z dalších šesti tajných nauk tantrických..."Eduard Tomáš

Nakladatelství: Avatar

Reklama
Reklama

Komentáře

Sahií (Čt, 7. 9. 2006 - 17:09)
Všichni jsme svobodné bytosti a vybíráme si cesty po kterých kráčí naše duše po celá tisíciletí.Sbíráme skušenosti dobré i zlé,kráčíme k bohu buď zpříma a s pokorou,nebo oklikami a se skloněnou hlavou.Tato kniha skrývá nádherná tajemství,jež zná jen náš Duch,naše ego nám však nedovoluje vidět pravdu v celé své kráse a náš úhel pohledu odpovídá úrovni vývoje naší duše.Nejprve musíme duchovně vyspět aby jsme byli schopni pochopit alespoň střípek už tak dost zkalené pravdy.Pravda o světle se nedá říct,musí se prožít,procítit,proplakat a prosmát.Tibet je tajuplná země a už odedávna poskytovala domov a možnost osvícení pro velmi moudré bytosti,které prošli mnoha životy aby pochopily důsledky svých rozhodnutí,aby prožily rozdíl mezi utvářením špatných a dobrých energií.Lidská bytost si nejprve musí vyčistit tělo i mysl...musí vyčistit celou karmu a prostředky k tomu má lidstvo před nosem,stačí hledat...Kniha je jen návod,cesta leží v duchovním srdci.
Val (Čt, 7. 9. 2006 - 18:09)
Sahií, přemýšlím o tom už docela dlouho a po zvážení všech jiných alternativ bych se ráda blíže věnovala buddhismu. Jsem hodně "přírodní" člověk, který moc nemá rád komerční svět a utíká se spíš do samoty, i když nevím, jestli je to dobře. Přesto potřebuju zklidnit, víc si uvědomovat sama sebe, oprostit se od veškerého stresu. Můžeš mi prosím poradit, jak, čím a odkud začít?
Šanti (Čt, 14. 2. 2008 - 08:02)
Ahoj Sahií, také bych se o tom chtěla něco dozvědět, jsem znechucena komercí, hledám pro svoji duši spásu a klid.Tato společnost mi už nic nemůže nabídnout.Myslím, že bys nám mohla poradit, čím a jak začít.Děkuji.
Reklama